Alternatief programma zomerkamp 2020

Beste ouders/verzorgers van jeugdclubleden,

We hebben voor onze leden in de kampweek van 11 t/m 16 juli een alternatief kampprogramma op poten gezet. Er zijn voor de verschillende groepen: maxioren, junioren (I en II) en senioren/16+ diverse activiteiten gedurende deze week. De activiteiten zijn opgesplitst in deze 3 groepen omdat anders de groep veel te groot wordt en we ons niet aan de geldende richtlijnen kunnen houden. Hieronder zien jullie het programma voor deze week.

We hopen dat we deze week veel van onze leden op één of meerdere activiteiten mogen begroeten. De kosten voor deelname aan de verschillende activiteiten gedurende deze week bedragen €10,= per kind (ongeacht het aantal activiteiten waaraan wordt deelgenomen). Als uw kind aan één of meerdere activiteiten deel wil nemen vul dan per kind een aanmeldformulier in (als bijlage bijgevoegd) en geef hier ook duidelijk op aan, aan welke activiteiten uw kind zal deelnemen. Kijk ook even goed dat u het juiste formulier invult (voor maxioren, junioren of senioren/16+).

Het aanmelden van uw kind(eren) kan t/m maandag 29 juni, door de opgestuurde aanmeldformulieren per mail te retourneren aan secretaris -apenstaartje- jeugdclubsbudel.nl. Indien u deze onverhoopt niet ontvangen hebt, neem dan contact op.

De verschuldigde bijdrage à €10,= per kind dient u uiterlijk 1 juli over te maken op rek.nr. NL49RABO0109527402 tnv Jeugdclubs Budel ovv “Deelname alternatief kamp” en voor- en achternaam van uw kind(eren).

In de week voor het kamp krijgen alle deelnemers nog nadere info en het protocol met de voor die week geldende corona richtlijnen waar iedereen zich aan moet houden.

Helaas geen traditioneel kamp, maar we gaan er uiteraard samen toch iets leuks van maken.

Groeten leiding jeugdclubs Budel

Categorieën: Nieuws

Seizoensafsluiting

Beste ouders van jeugdclub leden,

Ook al is de club pas weer opgestart na een onvoorziene tussenstop, toch komt het einde van dit clubseizoen ook alweer in zicht. Voor de maxioren en junioren I is er op vrijdag 26 juni van 18.30 tot 20.30 uur een gezamenlijke seizoensafsluiting. Voor deze activiteit gelden uiteraard dezelfde richtlijnen als die nu ook voor het club draaien gehanteerd worden en zijn jullie allen bekend.

Als uw kind(eren) deel wil nemen aan deze activiteit, meld ze dan uiterlijk zondag 21 juni aan via dit formulier.

Voor de Junioren II, senioren en 16+ wordt er met hun eigen groep op de laatste clubdag (in de week van 22 juni) iets specials gedaan.

Vanaf zaterdag 27 juni is er dit seizoen dan ook géén club meer.

We hopen dat we in de loop van volgende week meer duidelijkheid kunnen geven betreffende het vervangende kampprogramma.

Categorieën: Nieuws

Zomerkamp 2020

Beste ouders/verzorgers van jeugdclubleden,

Vanwege alle omstandigheden en regelgeving in deze “rare” coronatijd, hebben wij als Jeugdclubs Budel helaas het besluit moeten nemen om het zomerkamp in Helden dit jaar niet door te laten gaan. Door de vele regels en onduidelijkheden die er nu nog zijn en de 1,5 meter maatschappij waar we nu in leven is het voor ons onverantwoord en onmogelijk een kampweek te organiseren zoals wij de kinderen dit graag aan willen bieden.

Met pijn in ons hart hebben we dit besluit genomen en rekenen op alle begrip hiervoor.

Uiteraard willen we deze kampweek toch niet ongemerkt voorbij laten gaan en stellen wij alles in het werk om toch een aantal activiteiten voor de kinderen te verzorgen deze week. We volgen alle ontwikkelingen op de voet en hopen jullie midden juni het “alternatieve” kampprogramma en alle informatie mbt aanmelden en eventuele kosten hiervoor door te kunnen geven.

Voor het eerst in ons bestaan zo’n besluit te moeten nemen hadden we 3 maanden geleden niet kunnen bedenken, maar hebben dit tot onze grote spijt toch moeten doen.

We hopen dat we er volgend jaar weer een kamp als vanouds van kunnen gaan maken.

Groeten,
Leiding Jeugdclubs Budel

Categorieën: Nieuws

Annulering Paasvuur

Beste ouders/verzorgers,

Door alle ontwikkelingen en onzekerheden rondom het Coronavirus hebben wij als organisatie van het Paasvuur Budel helaas het besluit moeten nemen om het Paasvuur dit jaar niet door te laten gaan. Dit 5-jarige jubileum zou eigenlijk gevierd worden op zaterdag 11 april, maar omdat wij willen dat het een feest voor jong en oud blijft waar iedereen zich veilig en welkom voelt hebben we besloten deze editie te annuleren.

We hopen op jullie begrip en we gaan er volgend jaar alsnog een feestelijke editie van maken op 3 april 2021!

Bedankt.

Hartelijke groet,
Jeugdclubs Budel en organisatie Paasvuur Budel

Categorieën: Nieuws